Menu


Testa äkta guld

Säkerställa äktheten hos ditt guld

Att kunna testa renheten hos ädelmetaller som till exempel guld, sk probering, är viktig för alla som är involverade med att köpa eller sälja guld. Bara för att ett objekt är stämplat som 10 karat, 14 karat eller 18 karat betyder inte att det faktiskt innehåller denna mängd guld. Det är tyvärr en sorglig verklighet att förfalskningar finns även på guldmarknaden, särskilt eftersom guldsmycken nästintill saknar reglering och tillsyn i många delar av världen. Ibland kan en lägre kvalité av guld förses med en högre kvalitetsmärkning. Andra gånger kanske det guldsmycke du äger till exempel inte innehåller något guld alls, utan endast ett snarare lager med guld. Detta på ett sådant sätt att det inte omedelbart framgår att det är ett guldpläterat objekt. För att skydda din investering mot förfalskningar och se till att du får guldet du betalar för är det viktigt att testa renheten av guld när guld köpts från mindre välkända källor. Det finns enkla metoder du kan använda hemma, som gör att du slipper skicka ditt iväg guld för analys.

Test med probersten och probersyra

För att genomföra detta test kommer du behöva probersten och probersyra.

Undersök det guld som du vill testa. Titta noggrant efter eventuella identifieringsmärken, såsom 10k, 14k, 18k och så vidare. Detta beror på att testnålen och lösningen kommer att variera beroende på hur många Karat (k) guld det är. Kan du identifiera vad det är stämplat som kommer du att ha det mest logiska stället att börja.

Plocka upp proberstenen och det guld du vill testa.

Probersyra för guld

Probersyra för guld

Skrapa guldet mot proberstenen. Det bör vara en fast repa, men samtidigt ska du inte repa som en tok över hela ytan på proberstenen. Det kommer bara att resultera i att du behöver köpa en ny probersten varje gång du testar renheten av guld. Endast en liten, fast repa med testnålen är allt som behövs.

Använd en probersyra som motsvarar guldets renhet. Om du testar för 14-karats guld, använd då lösningen för 14-karat, eller probersyran för 18-karat om  du tror ditt objekt är på 18-karat etc. Eftersom varje probersyra är utvecklad för att arbeta med en specifik renhetsgrad är det viktigt att använda rätt syra. Bara droppa en eller två droppar på de repor du gjort med ditt guld.

Analysera resultaten. Reporna bör ha ändrat färg som en reaktion på den syra/lösning du droppat på dem. Om syran löser upp guldet är renheten inte den karat du provat för eller högre. Prova då med syra för en lägre renhetsgrad. Om probersyran däremot inte löser upp metallen är renheten minst det du testade för. Prova då med syra för en högre renhetsgrad.

Även om denna testmetod kommer att kontrollera renheten av guldet med en stor grad av säkerhet, är det enda sättet att slutgiltigt garantera renhetet av objektet i fråga genom att få det verifierat hos en guldsmed eller dylik.

Test med elektronisk testutrustning

Du kan även köpa en elektronisk testutrustning, som mäter renhet utan att repa eller använda syra. Dessa testare är dock dyrare och resultaten kan variera när batteriet börjar att ta slut.