Menu


Guldpris

Aktuellt pris på guld

För de av er som vill antingen köpa eller sälja denna metall är det aktuella spotpriset, eller dagspriset, på guld intressant.

Priset på marknaden kan variera kraftigt. Priset nedan visas i troy ounce, den enhet som guld handlas i. 1 troy ounce = 31,1034768 gram.

Guldpriset som listas nedan är det pris som sätts i bland annat New York, London och Hongkong. Dessa priser är i svenska kronor. Runt om i världen handlas metallen oftast i Dollar genom omvandling till den lokala valutan. Liksom alla guldpriser, återspeglar det nuvarande priset det inneboende värdet av guld och den relativa styrkan i den underliggande fiatvalutan. Till exempel kan ett lokalt guldpris öka mer procentuellt i Dollar än i Euro. Anledningen skulle vara att förändringen i priset är en återspegling av Dollarns svaghet mot euron och skulle då inte vara ett resultat av förändringen i värdet av guld baserat på marknadens fundamenta.

Priserna levereras av Bullion Rates, en auktoritet vad det gäller ädelmetaller. De uppdateras varje minut, dygnet runt.

Priset det senaste dygnet


De senaste 30 dagarna

 

Det senaste året